Identitetsverifiering på 2 minuter i mer än 25 länder

Identiway är ledande på att identifiera konsumenter i registreringsflöden för finans, försäkring, betting och hälsobolag. Kundupplevelsen är snabb, intuitiv och ger en hög tillitsnivå i identifieringen. Du kan snabbt konvertera besökare till kunder på mobil, desktop eller i app. Lösningen motsvarar "lär känna din kund" krav i penningtvättslagar i de flesta länder.

Tjänsten använder tre moduler:

  • Generic placeholder image
    Säker inlogg till bank: Identiway använder unika metoder för att verifiera konsumentens identitet. Genom att låta konsumenten logga in över Identiway's gränssnitt kan kunden auktorisera Identiway att läsa och verifiera person data på ett bank eller skattekonto.
  • Generic placeholder image
    10 öres överföring: Konsumenten kan göra en överföring från sitt konto genom att trycka "OK" i tjänsten. Identiway gör en avstämning av beloppet. En mikrotransaktion är i många länder en godkänd form av identifiering i penningtvättslagstiftning.
  • Generic placeholder image
    Foto av en giltig ID handling: förutsatt att kunden tar sig genom steg 1-2 tar kunden en bild med desktop eller mobil på ett pass eller ID kort. Identiway använder artificiell intelligens för att verifiera ID handling, maskininläsning (OCR) och matcha data med bankuppgifter.

Integration och API

API returnerar:

• Personnummer
• Namn
• Adress
• URL lämnk till bild på ID handling
• Avstämnd bank transaktion
• AI skattning (%) av ID handling validitet som inkluderar matchning av ID handlingens OCR resultat och persondata från banken
• ekopia av bankkontouttrdag med informationen ovan (pdf)

Redo för Dataskyddsförordningen

Att försvara individens rättigheter är centralt i allt vi gör. Vi tar personuppgifter på största allvar och vår tjänst har designats utifrån Dataskyddsförordningens krav. Vi är personuppgiftsansvariga och försöker aktivt minimera omfattningen av personuppgifter som behandlas. Vi skyddar personuppgifter med alla rimliga säkerhetsåtgärder och raderar data i enlighet med tydliga riktlinjer för att minimera risker för individens fri och rättigheter.

Ring upp mig