Scanning av identitetsdokument

De flesta penningtvättsregler kring identifiering av fysiska personer kräver information som bara förekommer på officiella ID handlingar t ex Pass. I många fall krävs också att licensinnehavare för reglerad verksamhet (t ex kreditinstitut) har en kopia på ID dokumentet. Identiway använder artificiell intelligens och maskininlärning för att tyda och verifiera bilder av ID dokument.Typiska användarfall

• Öppna bankkonto
• Ansöka om en konsumentkredit
• Öppna ett spel/vadslagningskonto eller begära utbetalning av vinster


Användarupplevelse

Tjänsten kan erbjudas slutanvändaren som via web eller app ombedes att ta in bild med sin smartphone på ett giltigt ID dokument.• För mobil webb, eller app, anropar tjänsten mobiltelefonens kamera
• För desktop webb, känner tjänsten av om en kamera finns tillgänglig och om inte, skickas en SMS länk eller email till användarens smartphone


Identiways mjukvara bearbetar foto på ID handlingar som tas av en användare på tre sätt:

Identiway performs three operations on identity documents uploaded by the user:

• Verifiera dokumentet genom att jämföra med ett modelldokument
• Inläsning av förtryckt text (t ex “Pass”)
• Inläsning och analys av användarens uppgifter (MRZ och all annan text)
• Matchning och analys

Identiways API returnerar text (OCR), bild på ID handling samt tre bedömnings KPIer (0-100%): övergripande äkthet, äkthet av förtryckt text samt matchningsgrad.

Ring upp mig