Identitetsverifiering

Identiway förenklar identifiering av dina kunder på distans. Lösningen ökar konverteringen genom att erbjuda kunden en två minuter lång, helt digital, registreringsprocess.

Med Identiway kan reglerade tjänsteleverantörer inom finans, försäkring och spel/vadslagning, identifiera fysiska personer så att det motsvarar lär-känna-din-kund regler i penningtvättslagstiftning i fler än 25 länder.

Identiways platform kan nyttjas på webben, som Identiway smartphone app och som ett SDK i native app.

Produktblad (App) Produktblad (Webb)

Unik metod

Identiways platform skiljer sig från traditionella identitetsverifieringstjänster genom att:

• Kunden styrker sin identitet genom att logga in på bankkonto (eller skattekonto)
• Kunden tar en bild på ett godkänt ID kort (eventuellt kombinerat med en selfie)
• Kunden kan välja en PIN kod och få en elektronisk signatur utgiven i sitt namn


Friktionsfri kundupplevelse

Identiway anpassas till det land där tjänsteleverantörer har sin licens. Kundupplevelsen blir enkel och friktionsfri och innehåller typiskt sett tre delar:

1

Kunden väljer bankkonto och loggar in via vår tjänst

2

Kunden väljer en PIN kod och aktiverar TouchID

3

Kunden tar en realtidsbild på en godkänd ID handling t ex ett pass

Fördelar för tjänsteleverantörer

För tjänsteleverantören medför Identiway några tydliga fördelar:

• Lösningen fungerar såväl på webben som i app
• Genom access till bank autentisering och data skapas hög tillitsnivå
• Lösningen ger högre konvertering
• Lägre bedrägeririsk
• Godkänd enligt lokal penningtvättsreglering i 25+ länder
• Godkända e-signaturer enligt EIDAS
• Ger stora kostnadsbesparingar i automatiserade digitala processer

Hur är detta annorlunda?

Identiway knyter ihop bankaccesser till över 300 miljoner konsumenter i 25 länder. Identiway kombinerar maskinlärande och artificiell intelligens för att analysera ID handlingar och jämföra bankdata. Där vi ger ut EIDAS signaturer ger lösningen också möjlighet till enkel esignering och stark autentisering.

Varför är detta bättre?

Tjänsteleverantörer som använder Identiways platform ökar sin konvertering i förhållande till metoder som innehåller manuell dokumentuppladdning och videokonferens. Genom att tillhandahålla e-signaturer gör Identiway det möjligt att motsvara kraven i MLD4, PSD2 och GDPR. Plattformen minskar kostnaden för bedrägerier och manuella processer.

Ring upp mig