FAQ

Kan identiway® autentisera användaren efter ursprungsidentifiering?

open

Kan kunden använda appen för att logga in på vår site? Hur är det med andra siter?

open

Uppfyller identiway® Appen kraven för stark autentisering i t ex PSD2-regelverket?

open

Kan jag använda identiway® i min app för att kunden skall kunna signera dokument?

open

Hur kommer jag igång?

open