Elektroniska signaturer

Identiway ger ut och tillhandahåller elektroniska signaturer direkt till fysiska personer (“användare”) som en del av en enkel, två minuter lång digital onboarding process.Typiska användarfall där en elektronisk signatur är att föredra/obligatorisk:

• Öppna ett bankkonto och signering av kontrakt
• Konsumentkreditansökan
• Öppnande av ett spel/vadslagningskonto - eller utbetalning av vinster
• Signering av försäkringskontrakt eller kontrakt med höga affärsvärden
• Access och autentisering till data som kräver stark autentisering enligt GDPR och/eller PSD2


Användarupplevelse

Identiway ger ut elektroniska signaturer i själva onboarding. På mindre än två minuter. Användaren ombedes att välja en PIN kod och skydda denna med TouchID, FaceID eller liknande biometriska autentiseringsmetoder i smartphone. När esignaturen är uppsatt kan användaren:• Signera dokument elektroniskt hos tjänsteleverantörer genom att använda TouchID
• Logga in säkert (stark autentisering/2FA) på vilken tjänst som helst


Vår signatur

• Identiway year ut Iavancerade elektroniska signaturer enligt EIDAS article 3 och,
• kan alternativt erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer i samma tjänst genom ett partnerskap med en Europeisk leverantör av kvalificerade elektroniska signaturer

Vi skräddarsyr verifieringsprocessen i on-boarding så att de motsvarar de lokala kraven på identifiering i penningtvättslagar och andra regler från övervakande myndighet. Våra lösningar täcker hela Europa och större länder i världen.


Bakom kulisserna

Vi ger ut eller tillhandahåller elektroniska signaturer som en del av en enkel och säker on-boarding process för reglerade industrier. Vår kunder kan utnyttja tjänsten genom att använda Identiway app, eller genom APIer och SDKer. Vår plattform låter tjänsteleverantörer sända .pdf dokument för signering till vår Signvault-lösning där vi knyter esignaturen kryptografiskt till dokumentet (PAdES).

Ring upp mig