Paslaugų naudojimosi taisyklės

1. BENDRA INFORMACIJA

 1. Šios nuostatos aprašo naudojimosi sąlygas paslaugų, kurias tiekia Identitrade AB, įmonė, kuri yra registruota Bolagsverket Švedijoje. Įmonės kodas – 556972-4288, įmonės adresas – Kungsgatan 60, 111 23 Stokholmas. Identitrade AB bei jai priklausantis prekinis ženklas Identiwway toliau bus vadinami “Identiway”/”mes”/”mūsų”/”mus”.
 2. Šios nuostatos yra sutartis tarp jūsų ir Identiway dėl naudojimos mūsų Paslaugomis. Naudojimasis Paslaugomis parodo jūsų sutikimą su šiomis nuostatomis. Jeigu jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesinaudoti paslaugomis ir palikti svetaines, mobiliąsias programėles bei kitas platformas, kuriuose yra teikiamos Paslaugos.
 3. Šios sąlygos nėra taikomos, mūsų svetainės naudojimui. Naudojimosi www.identiway.com („Svetainė“) privatumo politiką rasite čia https://identiway.com/lt/privacy_and_cookies (taip pat www.identiway.com puslapio apačioje ).
 4. Mes pasiliekame teisę peržiūrėti ir atnaujinti šias bendrąsias sąlygas. Naujausios paslaugų teikimo sąlygos yra mūsų svetainėje ir jas galite peržiūrėti bet kuriuo metu. Atnaujinus sąlygas jūs būsite informuoti el. paštu, kurio adresą pateikėte proceso pradžioje. Sąlygos esančios svetainėje bus laikomos galiojančiomis tuo metu.

2. SĄVOKOS

Toliau aprašyti žodžiai bei frazės, turi šias reikšmes šių sąlygų apimtyje:

 • „Konfidenciali informacija“: tai informacija, kurią viena šalis (arba jos vardu) atskleidė kitai šaliai dėl šių naudojimo sąlygų ir kuri pažymėta kaip konfidenciali arba, atsižvelgiant į jos pobūdį, turinį ar aplinkybes, kuriomis ji buvo atskleista, pagrįstai gali būti laikoma konfidencialus. Tai neapima informacijos, kurią gavėjas jau žinojo, kuri tampa vieša ne dėl gavėjo kaltės, kurią savarankiškai ir teisėtai sukūrė gavėjas, arba trečiosios šalys.
 • „Platforma“: tai internetinė platforma prieinama po užsiregistravimo naudotis Paslaugomis. Laikas nuo laiko atnaujinama „Identiway“.
 • „Paslaugos“: tai yra mūsų suteikiamos paslaugos naudojantis Platforma.

3. „IDENTIWAY“ PASLAUGOS

 1. Šios paslaugos nėra teikiamos ar susijusios su bankais ar mokesčių inspekcija.
 2. „Identiway“ sprendimas skirtas nustatyti fizinio asmens tapatybę naudojantis prisijungimu į banko ir (arba) mokesčių sąskaitas yra nepriklausomas nuo bankų ar agentūrų. Paslauga suteikia vartotojui galimybę patvirtinti savo tapatybę ar susikurti „Identiway“ mobilią tapatybę bei kai kuriais atvejais nufotografuoti tapatybės dokumentą arba pasidaryti asmens nuotrauką.
 3. Tapatybės nustatymo tikslas yra patenkinti reikalavimus, keliamus paslaugų tiekėjų internete, kurie jums teikia paslaugas. Šie tiekėjai įprastai turi atitikti tam tikrus „Pažink savo klientą“ standartus dėl saugumo, pinigų plovimo prevencijos ir duomenų apsaugos.
 4. Paslauga naudoja papildomą sąsają tarp vartotojo ir jo banko arba mokesčių sąskaitos. Ši sąsaja yra sukurta norint supaprasti tapatybės nustatymo procesą. Vartotojas savarankiškai atlieka visus reikalingus ir būtinus veiksmus tokius kaip prisijungimas į elektroninę bankininkystę arba mokesčių svetainę, tapatybės dokumento nuotraukos naudojant telefono arba kompiuterio kamerą padarymas ir asmens nuotraukos padarymas, norėdamas patvirtinti savo tapatybę. Dėl šių priežasčių vartotojas visiškai kontroliuoja visus proceso žingsnius. Paslauga suteikia galimybę vartotojui lengvai ir saugiai patvirtinti savo tapatybę be papildomos programinės įrangos ar registracijos susitarimų.
 5. Kai kuriais atvejais prisijungimas prie elektroninės bankininkystės yra tiekiamas mūsų licencijuoto finansinio partnerio Trustly. Šiuo atveju modulis bus pažymėtas Trustly logotipu. Šiai paslaugos daliai yra taikomos Trustly vartojimo sąlygos.
 6. Tai atvejais, kai tapatybės nustatymui reikalingi duomenys yra prieinami antriniuose šaltiniuose (pvz. mokesčių inspekcijos svetainė), į kuriuos galima patekti naudojant pirminį prisijungimo šaltinį (pvz. elektroninė bankininkystė) naudojantis esančiu funkcionalumu per nuorodas, mygtukus, „iframe“ įskiepius ir kt., jūs sutinkate, kad mes galėsime aktyvuoti būtiną funkcionalumą norėdami apdirbti visus asmens duomenis antriniame šaltinyje, kad galėtumėme nuskaityti ir patvirtinti tapatybės duomenis.
 7. VARTOTOJO PATEIKTI PRISIJUNGIMO DUOMENYS

 8. Identifikacija atlikta naudojant asmeninius prisijungimo duomenis (kodai/slaptažodžiai ir t.t.) bus laikoma atlikta tikrojo sąskaitos turėtojo vardu.
 9. Prisijungimo duomenys, kuriuos jūs pateikiate tapatybės nustatymo metu bus apdirbti Identiway. Šie duomenys bus persiunčiami mūsų paslaugų pagalbą į atitinkamą prisijungimo paslaugą (banką arba mokesčių svetainę) naudojant saugią komunikaciją. Visos komunikacijos tarp sistemų yra užkoduotos. Vartotojo prisijungimo duomenys yra persiunčiami į atitinkamas vietas, bet nėra saugomos. Identiway gali saugoti bei apdirbti visus duomenis, kurie matomi prisijungus į kitą sistemą.
 10. ASMENS DUOMENŲ APDIRBIMAS ELETRONINĖJE BANKININKYSTĖJE IR MOKESČIŲ SVETAINĖS SAVITARNOJE

 11. Vartotojas naudodamasis mūsų Paslaugomis sutinka, kad informacija esanti įvairiose elektroninės bankininkystės arba mokesčių svetainės vietose (įskaitant vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį, asmens kodą ir/arba paso ar tapatybės kortelės numerį) gali būti panaudota norint nustatyti vartotojo tapatybę nuotoliniu būdu.
 12. MAŽOS VERTĖS PAVEDIMO FUNKCIJA

 13. Norėdami nustatyti ar jūs esate sąskaitą kontroliuojanti asmuo, mes galime jūsų prašyti atlikti mažos vertės pavedimą, vadinamas 10 centų pavedimas. Šio pavedimo tikslas yra noras atitikti specialius pinigų plovimo reikalavimus įvairiose jurisdikcijose. Ši tapatybės nustatymo dalis yra atliekama mūsų partnerių Trustly Grupės ir jai yra taikomi Trustly vartojimo sąlygos bei privatumo politika. Suma pervesta šių būdų nebus grąžinama į jūsų sąskaitą. Ji yra pervedama tik jums tai pasirinkus bei patvirtinus naudojantis mūsų paslaugomis.
 14. TAPATYBĖS DOKUMENTO BEI ASMENS NUOTRAUKOS

 15. Tam tikrose mūsų paslaugų dalyse jūsų bus prašoma nufotografuoti galiojanti tapatybės dokumentą. Taip pat jūsų gali būti paprašyta padaryti ir savo asmens nuotrauką.
 16. Mes naudojame automatizuotą programinę įrangą skirtą atpažinti raides bei kitus elementus esančius tapatybės dokumentuose ir/arba palyginti asmens nuotrauką su nuotrauka esančia tapatybės dokumentuose. Mūsų Platforma naudoja dirbtinio intelekto algoritmus tam kad įvertintų dokumento tikrumą. Galiausiai, mūsų Platforma palygina duomenis gautus iš elektroninės bankininkystės su duomenimis gautais iš jūsų tapatybės dokumento nuotraukos.
 17. MOBILUS PARAŠAS

 18. Tam tikrais atvejais mes jūsų galime prašyti susikurti PIN kodą. Po jo sukūrimo, mes jums išduosime elektroninį parašą, kuris gali būti naudojamas pasirašyti dokumentus ar saugiai prisijungti prie sistemų.
 19. Kai yra išduodamas elektroninis parašas, tapatybės duomenis surinkti tapatybės nustatymo metu yra saugomis tol, kol galioja parašas arba kol vartotojas ištrina savo profilį. Elektroninis parašas ilgiausiai gali galioti 10 metų. Jūs galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (dpo@identiway.com) norėdami gauti daugiau informacijos kokie asmens duomenys yra saugomi dėl elektronio parašo palaikymo.
 20. VARTOTOJO LEIDIMAS PERSIŲSTI INFORMACIJĄ APIE JĮ

 21. Identiway informaciją apie jus persiunčia jūsų paslaugų tiekėjui. Ši informacija padeda patvirtinti jūsų transakciją ir tapatybę. Taip pat, tai veikia kaip apsauga nuo apgavystės ar kitų nusikalstamų veikų bei padeda atitikti įstatymų reikalavimus.
 22. Jeigu jūs naudojotės moduliu, teikiamu bendradarbiaujant su Trustly, leidimas persiųsti duomenis apima ir duomenis gautus iš Trustly.
 23. Jeigu jūs naudojatės Identiway programėle, duomenis bus siunčiami tik su jūsų patvirtinimu bei įvedus PIN kodą.

4. MOKESČIAI IR APMOKĖJIMAS

Jums nereikia mokėti mums už mūsų suteiktas paslaugas (išskyrus 10 centų pavedimo modulį aprašyta 3 paragrafo 7 punkte). Mes pajamas gauname iš trečios šalies, kuri teikia jums paslaugas ir/arba paprašė jūsų pasinaudoti mūsų paslaugomis.

5. TEISIŲ PERDAVIMAS IR TURINIO NAUDOJIMAS

Jums sutikus su mūsų sąlygomis Identiway jums duoda ne išskirtine teisę naudotis mūsų Platforma kiekvienam prietaisui (pvz. telefonas, planšetė), kurį jūs naudojate mūsų paslaugoms. Šią teisę, kuriuos negalite perduoti arbe parduoti, mes duodame tik jums. Taip pat, mes išduodame panašias arba identiškas teises visiems mūsų Platformos vartotojams. Šios teisės yra aprašytos mūsų vartojimo ir privatumo politikoje (Identiway Vartojimo ir Privatumo politika).

 1. Jūs leidžiate bei suteikiate mums teisę prisijungti jūsų vardu į jūsų internetinę bankininkystę ar mokesčių svetainę bei aprašytose paskyrose ir apdirbti ten esančius duomenys pagal Identiway Paslaugų privatumo ir slapuko sąlygas. Jei yra vykdomas mažos vertės pavedimas, jūs sutinkate, kad pavadimą suformuos mūsų programinė įranga
 2. Naudodamiesi Identiway paslaugomis fotografuodami savo tapatybės dokumentą ar asmens nuotrauką, jūs sutinkate bei duodate mums teisę šias nuotraukas apdirbti ir nuskaityti asmens duomenis. Taip pat jūs leidžiate Identiway saugoti šias nuotraukas bei su jomis susijusius asmens duomenis.
 3. Jūs sutinkate bei leidžiate Identiway palyginti duomenis gautus iš jūsų internetinių paskyrų gautus 1 žingsnio metu su duomenimis gautais iš tapatybės dokumento 2 žingsnio metu.
 4. Jeigu naudojimosi Identiway paslaugų metu jūs susikūrėte PIN kodą, jūs sutinkate bei duodate mums teisę įrašyti pažangų elektroninį sertifikatą, kuris yra unikalus jums ir palaikyti paslaugas leidžiančias jums naudoti šį parašą saugiai prisijungiant į elektroninių paslaugų savitarnas ar pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu.
 5. Visi paveiksliukai, tekstai, ikonos ir kitoks turinys bei jo išdėstymas Platformoje yra apsaugoti autorinių teisių. Jeigu nėra kitaip numatyta arba turint raštišką Identiway aptvirtinimą, jūs neturite teisių naudoti turinį arba jo išdėstymą. Šios vartojimo sąlygos neleidžia jums naudotis visais Identiway ar Platformoje dalyvaujančių trečiųjų šalių prekiniais ženklais.
 6. Jūs negalite kopijuoti, perspausdinti, rėminti, kelti nuorodas į, atsisiųsti, perduoti, pakeisti, parduoti, pritaikyti, nuomoti, paskolinti, perduoti, priskirti, platinti, licencijuoti Platformos ir joje esančio turinio. Prekiniai ženkliai ir/arba kiti autorinių teisių aprašymai, vandens ženklai prie bet kokio turinio negali būti trinami ar keičiami.
 7. Jūs neskaidysite į dalyse, neardysite, nebandysite atbuliniu būdu atkurti ar kitaip pagaminti išvestinius Platformos produktus, nebent tai leidžia įstatymas.

Jeigu jūs pažeidžiate bet kurią iš šių sąlygų, jūs automatiškai netenkate teisės naudotis mūsų Platforma bei Paslaugomis. Papildomai Identiway turi teisę bet kuriuo metu, be atsakomybės jums, jus užblokuoti, apriboti, atjungti, sulaikyti ar nutraukti jūsų prisijungimą į bet kurią Platformos, Paslaugų ar Turinio dalį.

6. JŪSŲ GALIMYBĖ NAUDOTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS

 1. Identiway imasi veiksmų, kad mūsų Platforma ir Paslaugos veiktų 24 valandas per parą, tačiau Identiway neprisiima atsakomybės, jei jos nėra laikinai prieinamos bet kuriuo metu bet kiek laiko.
 2. Prieiga prie Platformos ir Paslaugų gali būti laikinai sustabdyta dėl techninių kliūčių, priežiūros, tvarkymo ar dėl priežasčių, kurių Identiway negali valdyti, be išankstinio perspėjimo.
 3. Jūs esate atsakingi už registracijos metu sukurto slaptažodžio saugumą ir jo likimą paslaptimi. Jei jūsų slaptažodis yra atskleistas trečioms šalims jūs privalote mus informuoti bei pasikeisti savo slaptažodį. Jūs ir tik jūs esate atsakingi už veiksmus atliktus prisijungus su jūsų prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Jūs patvirtinate, kad neleisite savo paskyra naudotis niekam kitam.
 4. Jūs negalite naudotis mūsų Platforma ir Paslaugomis jei jums nėra 18 metų.

7. JŪSŲ PRIVATUMAS

Identiway dirba, kad užtikrintų jūsų bei visų mūsų Platformos ir Paslaugų vartotojų privatumą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų panaudojimo atvejus galite rasti Identiway Paslaugų teikimo ir slapukų sąlygose, į kurias yra nuorodos šiame dokumente.

8. APRIBOJIMAI

Jūs negalite:

 • Naudotis Platforma ir/arba Paslaugomis nelegaliai arba techniškai kenkenčiu būdu;
 • Naudotis Platforma ir/arba Paslaugomis ne asmeniniais, komerciniais tikslais;
 • Apgaulingai naudotis Platforma ir/arba Paslaugomis (įskaitant, be apribojimų, įsilaužiant ar įkeliant kenkėjišką kodą);
 • Perparduoti Platformą ir/arba Paslaugas;
 • Pažeisti mūsų arbe trečiųjų šalių autorines teises naudojantis mūsų Platforma, Paslaugomis ir/arba jų Turiniu;
 • Naudoti Platformą ar jos dalis rėmeliuose ar naudojant kitokias atvaizdavimo priemones;
 • Imtis veiksmų, kurie mūsų vertinimu sukuria netikėtai arba neproporcingai didelę mūsų serverių ar kitos infrastruktūros apkrovą; arba
 • Naudoti mūsų Platformą ir/arba Paslaugas būdais, kurie gali arba turi didelę tikimybę mūsų Platformos ir/arba Paslaugų neprieinamų, ar bet kokią kitą žalą.

9. KONFIDENCIALUMAS

Konfidencialios informacijos gavėjas neatskleis šios informacijos, nebent įmonių grupėje esančioms įmonės, darbuotojams ir/arba profesionaliems patarėjams, kuriems yra būtina šią informaciją žinoti bei yra pasižadėję raštu (profesionalūs patarėjai yra ribojami sutartimi) šios informacijos neatskleisti. Informacijos gavėjas užtikrina, kad šie asmenys ar juridiniai vienetai: a) Konfidencialią informaciją naudos tik atlikti veiksmus aprašytus šioje sutartyje, b) išlaikys šią informaciją konfidencialia. Konfidencialios informacijos gavėjas gali atskleisti šią informaciją, jei to reikalaują įstatymas pagal nustatytus reikalavimus, prieš tai informuodamas konfidencialios informacijos atskleidėją, tam, kad suteiktų galimybę prašyti konfidencialaus vertinimo, apsauginio nurodymo ar panašių apsaugos priemonių, prieš atskleidžiant informaciją.

10. NUORODOS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

Nuorodos į trečiąsias šalis, įskaitant mobiliąsias programėles ar bankų, telekomunikacijų tiekėjų, agentūrų ar prižiūros institucijų svetaines Plaformoje yra pateikiamos jūsų patogumui. Identiway nėra atsakinga už turinį esantį tuose šaltiniuose bei neturi galimybės turinio įtakoti. Identiway nereklamuoja ar atstovauja šiuos šaltinius. Jeigu jūs nuspręsite apsilankyti šiose nuorodose, tai darote prisiimdami visą riziką.

11. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 1. Identiway deda pastangas užtikrinti, kad Platformoje esantis turinys yra teisingas, tačiau negarantuoja jo tikslumo bei užbaigtumo. Identiway pasilieka teisę keisti turinį bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo. Identiway negarantuoja, kad Platformoje esantis turinys bus reguliariai atnaujinamas.
 2. Prieš patvirtindami savo tapatybę naudodamiesi trečiųjų šalių informacija (pvz. bankas), jums reikia pasitikrinti ar šaltinyje esanti informacija yra teisinga, užbaigta bei tiksli. Tai yra jūsų atsakomybė peržiūrėti ar trečioje šalyje esanti informacija nėra klaidinga.
 3. Jeigu kyla abejonių ar informacija kurią atskleidžiate yra atitinkama, klaidinga ar privaloma atskleisti, jums reikia apie tai informuoti.
 4. Platformoje esantis turinys yra pateikiamas toks koks yra be jokių garantijų, išimčių ar kitokių sąlygų. Atitinkamai, kiek tai leidžia įstatymai, Identiway teikia jums Platformą ir Paslaugas, remdamasi tuo, kad Identiway neapima visų pareiškimų, garantijų, sąlygų ir kitų sąlygų (įskaitant, be apribojimų, reikalavimus, numatytus priimtino kokybės, tinkamumo įstatymais dėl tikslo ir pagrįstos priežiūros bei įgūdžių naudojimo), kuris, nors ir dėl šių naudojimo sąlygų, gali turėti įtakos platformai ir paslaugoms.

12. KOMPENSACIJA

Jūs kompensuosite Identiway bet kokius nuostolius, nuostolius, išlaidas, patirtas dėl bet kokio ieškinio arba gresiančio ieškinio (įskaitant bet kurį ieškinį ar grėsmę, kurį pateikia trečioji šalis), susijusius su:

 • Šių sąlygų ar atitinkamų įstatymų nesilaikymas;
 • Netinkamo Platformos ir/arba Paslaugų naudojimosi;
 • Autorinių teisių pažeidimo; ir/arba
 • Neteisingų ar pasenusių duomenų pateikimas.

13. ATSAKOMYBĖ

 1. Šios sąlygos neriboja nei jūsų, nei Identiway atsakomybės dėl:
  • Mirties ar asmeninių sužalojimų dėl kito asmens, padėjėjų, agentų ar darbuotojų aplaidumo; arba
  • Apgavystės ar apgaulingo atstovavimo.
 2. Jeigu šiose sąlygose nenumatyta kitaip, atsakomybė kylanti iš 12 paragrafo yra neribojama.
 3. Atsižvelgiant į 13.1 ir 13.2 punktus, nei jūs, nei Identiway neatsako už sutarties sudarymą, deliktą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, aplaidumą), išankstinius sutarties sudarymus ar kitus pareiškimus (išskyrus apgaulingą klaidingą informaciją) ar kitu būdu kilusius dėl šios naudojimo sąlygos bet kokiems ekonominiams nuostoliams (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pajamų, pelno, sutarčių, duomenų, verslo, numatomų sutaupymų ar pakaitinių paslaugų sąnaudų praradimą);
  • Prestižo ar reputacijos praradimą; arba
  • Kitokios ypatingos, netiesioginės ar pasekminės žalos.

  Bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai buvo ar neatsižvelgta į jūsų ar Identiway nuomones šių Naudojimo sąlygų metu, kurias patyrėte arba patyrėte jūs ar Identiway, atsiradę dėl šių nuostatų ar bet kokių dalykų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis.

 4. Atsižvelgiant į 13.1, 13.2 ir 13.3 punktus, kiekvienos šalies bendra atsakomybė yra susijusi su visais įvykiais ar susijusių įvykių serijomis, įvykusiomis pagal šias naudojimo sąlygas (ir ar atsakomybė atsiranda dėl sutarties pažeidimo, aplaidumo ar dėl bet kokio kita priežastis) turi būti apribota iki £10000.
 5. Nė viena šių naudojimo sąlygų neapima įstatymų nustatytų teisių, kurios gali būti taikomos jūsų naudojimui Platformoje ir (arba) Paslaugose, kurių negalima atmesti, apriboti ar pakeisti sutartimi.

14. NUTRAUKIMAS

 1. Mes pasiliekame teisę nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas iš karto, jus informavę raštu, kai:
  • Jei jūs pažeidėte ar pastoviai pažeidžiate šias sąlygas ir nepasitaisėte (jei įmanoma) per 14 dienų nuo raštiško įspėjimo tai padaryti; ir/arba
  • Pažeidėte 8.1 punktą.
 2. Jūs galite nutraukti naudojimąsi Platforma ar Paslaugomis bet kuriuo metu. Šios sąlygos bus taikomos buvusiam naudojimusi Platforma bei Paslaugomis.
 3. Nutraukus šią sutartį:
  • Bet kokios suteikto teisės pagal šias sąlygas nustos galioti; ir
  • Jūs turite iš karto nutraukti bet kokias veiklas leidžiamas šiomis sąlygomis.

15. KITA

 1. Norėdami susisiekti su mumis raštu, prašome kreiptis į: support@identiway.com
 2. Mes neprisiimsime atsakomybės ar neatsakysime už bet kokį mūsų įsipareigojimų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis, neįvykdymą ar uždelsto jų vykdymo, kurį sukėlė bet koks veiksmas ar įvykis, išskyrus mūsų pagrįstą kontrolę, įskaitant nepasiekiamas paslaugas, kurias sukėlė dėl savo klaidos, trečiųjų šalių platformų nepasiekiamumas, API teikėjų (ar panašių) klaidų, tinklo problemų ar išjungimų (Įvykis už mūsų kontrolės). Jei įvykis vyksta už mūsų kontrolės, kuris įtakoja mūsų įsipareigojimų vykdymą pagal šias naudojimo sąlygas:
  • Mūsų pareigos pagal šias sąlygas bus laikinai sustabdytos, kol vyksta Įvykis už mūsų kontrolės;
  • Mes įdėsime visas atitinkamas pastangas, kad galėtume vykdyti savo pareigas nepaisant Įvykio už mūsų kontrolės.
 3. Mes turime teisę perkelti savo teises ir pareigas pagal šias sąlygas kitai organizacijai, tačiau tai neįtakos jūsų teisių ir pareigų pagal šias sąlygas.
 4. Jūs savo teises ir pareigas perleisti kitam asmeniui galite tik gavę mūsų raštišką sutikimą.
 5. Nuo šių sąlygų nepriklausantis asmuo neturi teisės reikalauti šių sąlygų atitikimo.
 6. Jei mes nesugebėsime pareikalauti, kad atliktumėte bet kokius savo įsipareigojimus pagal šias naudojimo sąlygas, arba jei mes nesugebėsime vykdyti savo teisių prieš jus arba jei mes vėluosime tai padaryti, tai nereiškia, kad mes atsisakėme savo teisių iš jūsų ir nereiškia, kad jūs neturite laikytis šių įsipareigojimų. Jei mes atsisakysime numatytuosius įsipareigojimus, tai mes tai padarysime tik raštu, ir tai nereiškia, kad jūs automatiškai atsisakysite bet kokio paskesnio nutylėjimo.
 7. Kiekviena sąlyga šiose taisyklėse yra nepriklausoma nuo kitų. Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nurodys, kad tam tikros dalys neatitinka įstatymų ar nėra taikytinos, likusios nuostatos lieka galioti.
 8. Šios naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Švedijos įstatymus. Ginčai, kylantys dėl šių naudojimo sąlygų, priklauso išimtinai Švedijos teismams ir Stokholmo apygardos teismui.